วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แช่แข็งประเทศไทยความหมาย:
งดเว้นกระบวนการทางการเมืองทั้งหลายที่ดำเนินการโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้วแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่แทนเป็นระยะเวลาห้าปี, อันจะส่งผลให้ประเทศได้พักฟื้นจากความขัดแย้งและมีเสถียรภาพ ก่อนจะเดินหน้าต่อไปได้.

ที่มา:
มาจากข้อเสนอขององค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) และ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์, ในการชุมนุม ณ สนามม้านางเลิ้ง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕.

หกจีความหมาย:
มาตรฐานของอุปกรณ์, เทคโนโลยี, เครือข่าย, และบริการด้านการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ยุคที่หก. มาตรฐานเช่นว่านี้อาจถือกำเนิดขึ้นหรือมีพร้อมใช้ในประเทศไทย ได้ด้วยพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เท่านั้น, และมิอาจเป็นไปได้ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย.

ที่มา:
มาจากการแสดงความคิดเห็นของนิติพงษ์ ห่อนาค บนเฟสบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕.

(อังกฤษ: 6G)

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปลาวาฬสีน้ำเงินความหมาย:
น้ำหนักของมวลน้ำในอุทกภัยใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔, โดยมวลน้ำ ๑๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนักเท่ากับปลาวาฬสีน้ำเงินจำนวน ๕๐ ล้านตัว.

คำที่มีความหมายเดียวกัน: น้องน้ำ

ที่มา:
มาจากตัวละครในวีดิทัศน์แอนิเมชั่น ชุด “รู้สู้ Flood ตอนที่ ๑: รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น” ซึ่งผลิตและเผยแพร่โดยกลุ่มอาสาสมัครนามว่า “รู้ สู้! Flood” เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔.

โทรสั่งพิซซ่า ๑๑๑๒ความหมาย:
ยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒.

ที่มา:
มาจากคำล้อเลียนข้อความของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ที่เขียนบนเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า “เลิก ๑๑๒ สิครับ แล้วผมจะเล่าให้ฟัง” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕. ภายหลัง, สำนวนนี้กลายเป็นแท็กไลน์ที่มีผู้นิยมใช้ในกรณีที่ตนไม่อาจเปิดเผยข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวแก่เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ด้วยเกรงว่าจะกระทบสวัสดิภาพของตนและครอบครัว.

███████ความหมาย:
บุคคล, เหตุการณ์, เรื่อง, การกระทำ, หรือวัตถุสิ่งของที่คุณก็รู้ว่าคือใครหรืออะไร แต่มิอาจระบุชื่อบุคคลหรือสิ่งนั้นออกมาได้โดยตรง อันเนื่องมาจากมีอุปสรรคบางประการกีดขวางอยู่—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, กฎหมายที่มีอัตราโทษสูงอย่างเหลือเชื่อ หรือกฎหมู่ที่มีความป่าเถื่อนรุนแรง เป็นต้น.

ที่มา:
เริ่มใช้และแพร่หลายบนเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕. การใช้รหัสลับเพื่อรับและส่งสารเช่นนี้สะท้อนให้เห็นภาพสังคมที่มีการปิดกั้นบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร, การลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางได้เป็นอย่างดี.

ทพจร.ความหมาย:
คำอวยพรที่กลายเป็นคาถาสำเร็จรูป ซึ่งมีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก และมักบริกรรมโดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ, อาทิ เพื่อประกาศความรักบริสุทธิ์อันหาที่สุดมิได้, เพื่อความปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน, เพื่อปัดป้องคำวิพากษ์วิจารณ์หรือการตรวจสอบ, หรือเพื่อใช้เป็นใบอนุญาตในการแสดงออกหรือก่อการใดๆ ในนามแห่งความรัก—ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีเหตุผลหรือหลักวิชารองรับ หรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม—เป็นต้น.

ที่มา:
พฤติกรรมการบริกรรมคาถาเช่นว่านี้สามารถพบเห็นได้มาเป็นระยะเวลาช้านาน, ทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริง.

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สงครามครั้งสุดท้าย


ความหมาย:
การรณรงค์ทางการเมืองครั้งใหญ่ เพื่อเคลื่อนไหวกดดันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด, โดยมักมีการระดมกำลังคนและทรัพยากรจำนวนมหาศาล และใช้ยุทธวิธีอันวิจิตรพิสดารต่างๆ นานา. ผู้เข้าร่วมรณรงค์มักถูกปลุกเร้าให้รู้สึกว่ากำลังเสียสละเพื่อกู้ชาติบ้านเมืองจากความฉิบหาย.

คำที่มีความหมายเดียวกัน: การต่อสู้ครั้งสุดท้าย.

ที่มา:
คำนี้มักใช้ในหมู่แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, นายสนธิ ลิ้มทองกุล—ซึ่งใช้บ่อยจนกลายเป็นคำพูดติดปาก. เป็นที่น่าสังเกตว่าสงครามครั้งสุดท้ายอาจเกิดขึ้นได้หลายครั้ง