วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ล้มเจ้าความหมาย:
บั่นทอน บ่อนทำลาย หรือล้มล้างแนวคิดกษัตริย์นิยม สถาบันกษัตริย์ หรือระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุข ให้คลายความศักดิ์สิทธิ์ อ่อนแอ หรือสิ้นสูญลง ด้วยวิธีการใดๆ ทั้งในที่ลับหรือที่แจ้ง ทั้งโดยลำพังหรือร่วมกันเป็นหมู่คณะ อาทิเช่น รณรงค์แก้ไขกฎหมายบางมาตรา วิพากษ์วิจารณ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคิด เป็นต้น
ที่มา:
นี่คือข้อกล่าวหาอมตะของบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ หรือพรรคการเมืองที่อ้างว่าตนมีความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้มักใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตี ข่มขู่ หรือทำลายล้างผู้ที่มีจุดยืนทางการเมืองแตกต่างจากตน ถูกใช้เรื่อยมานับตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ ๒๔๙๐ และทวีความรุนแรงมากขึ้นในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น